Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Stavby v realizácii

OC Merkúr

Rekonštrukcia OC Merkur - Trnava.

Motokárová Dráha

Bývalý areál Zdroj

Suchovská cesta

Exteriérové osvetlenie a elektro inštalácia.


tel: +421 33 5536 600
mob1: +421 905 352 997
mob2: +421 905 973 347
fax: +421 33 5340 908
mail info@elektromorvay.sk

Referencie našej spoločnosti

Motorest ESO - ubytovacia časť
2010
kompletná ekektroinštalácia
SPŠS Trnava
2010
výmena NN rozvodov
úprava NN rozvodne
FINE DNC Slovakia
2010
rozšírenie rozvodne NN
prívody k novým rozvadzačom
Reštaurácia POHODA Bratislava
2009
kompletná rekonštrukcia elektro inštalácie
EKO-M Trnava 
2009
elektroinštalácia v administratývnych priestoroch
Plaváreň Zátvor Trnava
2009
debarierizácia
Obec Voderady
2009
NN prípojky k rodinným domom
vonkajšie rozvody
Soravia Shopping Centrum Bratislava
2009
svetelné rozvody
montáž svietidiel
Motorest ESO Vlčkovce
2009
kompletná elektroinštalácia
bleskozvod
revízie
Darex Bratislava
2009
rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdových rozvodov
EZS

FINE DNC s.r.o. SLOVAKIA
2008
osvetlenie a rozvody NN vo výrobných priestoroch
montáž káblových rebríkov
dodávka a montáž rozvádzačov

JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. Špačince
2008
elektroinštalácia sociálnej budovy
aktívny bleskozvod vr. dodávky materiálu
revízie
Pečivárne Sereď
2008
kompletná elektroinštalácia
slaboprúdové rozvody
dodávka materiálu na ubytovni pre zahraničných pracovníkov
Bytový Dom Tulipán
2008
kompetná elektroinštalácia
montáž a dodávka rozvádzačov
revízie
bleskozvod
ALLTEC & GLOBTECH Co. s.r.o. Trnava
2007
montáž elektroinštalácie v skladových a výrobných priestoroch vr. dodávky el. materiálu, svietidiel a rozvádzačov revízie
7. ZS Trnava
2008
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie vr. dodávky materiálu
rozvody TV, štruktúrovaná kabeláž, jednotný čas
vnútomé a medzi objektové označenie
EZS, kamerový systém
zemné práce
Pečiváreň Sereď
2007
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia administratívnej budovy dodávka a montáž aktívneho bleskozvodu
Relaxačné centrum a penzión PANORÁMA
2003 - 2008
kompletná montáž elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, prekládka NN rozvodov, NN prípojka EPS. EZS, TV rozvody
Polyfunkčný objekt Horné Bašty Trnava
2006
kompletná dodávka el. materiálu
bleskozvod
revízie
Reštaurácia Malý Rína
2006
dodávka a montáž aktívneho bleskozvodu
VÚC TT SK
2002 - 2007
garážový dom administratívne priestory
ALLTEC & GLOBTECH Co. s.r.o. Trnava
2007
úprava rozvodov NN vr. dodávky rozdelenie merania dodávka a montáž svietidiel do skladových a výrobných priestorov
RT PLUS s.r.o.
2004 - 2008
revízne, opravy na polyfunkčných objektoch a nákupných centrách v Tmave
Ekotherma s.r.o. Trnava
2005
rekonštrukcia elektroinštalácie skladových a kancelárskych priestorov
rekonštrukcia osvetlenia skladových a výrobných priestorov
úprava rozvodov NN a el. merania
inštalácia štrukturovanej kabeláže a slaboprúdovych rozvodov
Johns Manville Slovakia, a.s.
2004
rekonštrukcia elektroinštalácie vr. dodávky materiálu vo výrobnej hale a šatniach
elektroinštalácia osvetlenia
JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. Spačince
2005 (3 etapa)
skladové + kancelárske priestory
dodávka VN prípojky a trafostanice 630kVA
prekládka NN rozvodov
kompletná dodávka a montáz štrukturovanej kabeláže
JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. Spačince
2003 (2 etapa)
skladové priestory
montáž elektroinštalácie vr. dodávky rozvádzačov
revízie
R & H LABELS s.r.o. Tlačiareň
2003
kompletná elektroinštalácia vr. rozvádzačov
prekládka NN vedení, káblová NN prípojka
revízie
Pečivárne Sereď
2002 - 2004
kompletná rekonštrukcia šatní
Figaro Trnava
2002 - 2004
oprava rozvodov NN
Figaro Trnava
1999
oprava rozvodov
revízie elektroinštalácií
JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. Spačince
2001 (1 etapa)
skladové priestory
montáž elektroinštalácie vr.dodávky rozvádzačov
-revízie
Elektroinštalácie rodinných domov
1997 - 2008
káblové NN prípojky
dodávka elektroinštalácie vr. rozvádzačov
bleskozvody
revízie
Bytový dom 36 b. j.
1998
kompletná rekonštrukcia rozvodov NN, slaboprúdových rozvodov
bleskozvod