Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Stavby v realizácii

OC Merkúr

Rekonštrukcia OC Merkur - Trnava.

Motokárová Dráha

Bývalý areál Zdroj

Suchovská cesta

Exteriérové osvetlenie a elektro inštalácia.


tel: +421 33 5536 600
mob1: +421 905 352 997
mob2: +421 905 973 347
fax: +421 33 5340 908
mail info@elektromorvay.sk

Poskytované služby

  • Slaboprúd : systémy na detekciu požiaru EPS, priemyselné kamerové systémy CCTV, elektronické zabezpečovacie systémy EZS, montáž domácich vrátnikov
  • Silnoprúd :  prípojky VN a NN 
  • Rekonštrukcia elektroinštalácií
  • Štruktúrované kabeláže
  • Záložné zdroje elektrickej energie
  • Demontáž starých vedení
  • Bleskozvody
  • Revízie : odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, odbor. prehliadky a skúšky bleskozvodov a uzemňovacích sústav, protokoly o revíziách a kontrolách elektrického spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu, protokoly o revíziách ručného náradia, meranie signalizačného kábla potrubia

Máme oprávnenie:

- pracovať na elektrických zariadeniach s napätím do 35kV triedy objektov A a B. A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu. B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu.

- na vykonávanie protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, diatačných špár a protipožiarnych náterov káblových trás.