TELEFÓN

+421 33 5536 600

MOBILNÝ KONTAKT

+421 905 352 997

OTVÁRACIA DOBA

7:00  – 16:00

NIEČO O NÁS

Ponúkame komplexné služby v oblasti elektrotechniky od poradenstva, vypracovania dokumentácie, cez elektromontážne práce, až po zrealizovanie odbornej prehliadky a revízie inštalácií a bleskozvodov.

NAŠE SLUŽBY

v oblasti montáží elektroinštalácií, servisu a údržby

ELEKTROINŠTALÁCIE

Sme odborníkmi na bezpečnú elektroinštaláciu v rôznych objektoch.

SILNOPRÚD

Realizujeme vonkajšie rozvody elektriny do 22 kV v rámci výstavby nových a rozširovaných sietí.

SLABOPRÚD

Systémy na detekciu požiaru EPS, priemyselné kamerové systémy CCTV, elektronické zabezpečovacie systémy.

OPRAVY A ÚDRŽBY

Zväčša staršie stavby majú inštalovanú zastaralú technológiu vodičov.

REVÍZIE

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a uzemňovacích sústav.

BLESKOZVODY

Eliminácia možných škôd a ochrana majetku pred nežiadúcimi atmosferickými účinkami blesku.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

SKÚSENOSTI

Najcennejším aktívom firmy je silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí majú bohaté skúsenosti.

ZÁZEMIE

Spoločnosť vlastní moderné náradie, nástroje a meracie zariadenia potrebné na výkon svojej činnosti.

ODBORNOSŤ

Najcennejším aktívom firmy je silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí majú bohaté skúsenosti.

SME ÚSPEŠNÍ

vďaka silným referenciám

Elektro-Morvay, s.r.o.  Coburgova 13, 917 02 Trnava, Slovakia

TELEFÓN

+421 33 5536 600

MOBILNÝ KONTAKT

+421 905 352 997

E-MAIL

OTVÁRACIA DOBA

7:00  – 16:00